År
Läsår
Termin
Område
Regi
Kommun
Skola
Årskurs
Näringsgren
Nationell bakgrund
Hushållstyp
Hushållsstorlek
Hustyp
Upplåteleseform
Familjetyp
Inkomstmått
Födelseland
Utbildningsnivå
Utbildningsinriktning
Pendlingsriktning
Kön
Ålder

Kolumnordning

Värden

Utdata